A. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Bước 1: Ứng viên đăng nhập các thông tin đăng ký tuyển sinh và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Ứng viên có thể tra cứu thông tin về chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo tra cứu tại đây, đối tượng dự tuyển, đối tượng ưu tiên từ đường liên kết có sẵn trên trang đăng ký.

Bước 2: Xác thực các thông tin. Khi ứng viên thực hiện gửi thông tin đăng ký tới Viện Đào tạo Sau đại học. Viện Đào tạo Sau đại học sẽ gửi e-mail đến địa chỉ của ứng viên để hướng dẫn xác thực thông tin. Ứng viên cần thực hiện xác thực thông tin theo hướng dẫn.

Bước 3: Nộp bản cứng Hồ sơ đăng ký dự tuyển tải tại đây về Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng 203 tầng 2 - Nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Thời hạn nộp bản cứng hồ sơ tuyển sinh về Viện Đạo tạo Sau đại học đến: 10/03/2024 đối với các ứng viên phải bổ sung kiến thức; 28/04/2024 đối với các ứng viên không phải bổ sung kiến thức.

Điện thoại hỗ trợ: Mr Mạnh 0971.078.948
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Vui lòng không để trống mục này.
Tra cứu đối tượng ưu tiên tại đây
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỌC TẬP
Tốt nghiệp Đại học (Bằng chính dự thi)
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.

Bằng khác (Bằng 2, Cao đẳng...)

Ghi chú:
- Ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin các mục có dấu (*).
- Đối với các sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên thì nhập thêm dự kiến thời gian tốt nghiệp.
- Nếu ứng viên đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì nhất thiết phải nhập thêm thông tin văn bằng 2.
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.

Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.
Vui lòng không để trống mục này.

Ghi chú:
- Ứng viên sau khi gửi đăng ký Dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ thành công, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực việc đăng ký vào email đã đăng ký của ứng viên. Ứng viên cần thực hiện xác thực để hoàn thành công việc đăng ký trực tuyến.